MANYLION
  • Lleoliad: Pentip VA, Pembrey Rd, Llanelli, Llanelli,
  • Testun: Arlwyo/Lletygarwch
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Cynorthwy-ydd Brecwast - Pentip

Cynorthwy-ydd Brecwast - Pentip

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

Oriau gwaith yw dydd Llun i ddydd Gwener.

3.75 awr yr wythnos.

Tâl yr awr £10.92 i £11.01

Rydym yn chwilio am rywun i baratoi a gweini brecwast, a dyletswyddau cyffredinol y gegin a'r ystafell fwyta, i gynnwys gosod a chlirio byrddau, golchi llestri, dyletswyddau cegin a glanhau eraill.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Susan Evans ar 07812 483736 / SMEvans@sirgar.gov.uk

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: