MANYLION
  • Lleoliad: Pencoed, Bridgend, CF35 5LG
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £22,581 - £44,442
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 26 Mawrth, 2023 11:59 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Darlithydd Plymio

Darlithydd Plymio

Coleg Penybont
Pwrpas y Swydd: Cynllunio, datblygu, gwerthuso a chyflwyno cynnwys y cwricwlwm yn effeithiol ac yn effeithlon.

Byddwch yn meddu ar o leiaf NVQ Lefel 3 neu safon gyfatebol mewn Plymio, ynghyd ag ystod dda o sgiliau a gwybodaeth plymio. Byddwch hefyd yn meddu ar dystysgrif TAR (neu fod yn barod i'w chael) a gwybodaeth am brosesau ansawdd IQA/IV. Gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol bydd gennych y gallu i uniaethu â phoblogaeth eang ac amrywiol o fyfyrwyr.

Os ydych chi'n angerddol am ysbrydoli ac ysgogi pob dysgwr, rydyn ni eisiau clywed gennych chi.