MANYLION
  • Lleoliad: Ysgol Dyffryn Taf, North Rd, Whitland, Whitland,
  • Testun: Arlwyo/Lletygarwch
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Annual
  • Salary Range: £20,000.00 - £25,000.00
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

Goruchwylydd Amser Cinio - Ysgol Dyffryn Taf

Cyngor Sir Caerfyrddin
Disgrifiad

5 awr yr wythnos.

£10.92- £11.01 yr awr.

Rydym yn edrych i ehangu'r nifer o Oruchwylwyr Amser Cinio er mwyn cynorthwyo ein disgyblion naill a'i tu fewn yr adeilad neu tu allan ar y iard.

Pwrpas y rôl yw i gefnogi'r tîm dyletswydd presennol i gynnal amgylchedd bositif, cynhwysol a diogel.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen ichi fod â gwybodaeth sylfaenol am y Gymraeg. Gellir darparu cymorth rhesymol i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â Nicola Tinsley ar 01994 242108 / Nicola.tinsley@dyffryntaf.org.uk

Cliciwch ar y ddolen yn y blwch 'eitemau a lawrlwythwyd' i weld copi o'r Proffil Swydd.

Bydd angen i chi fewngofnodi i'ch cyfrif cyn clicio ar y botwm 'Gwneud Cais' am y swydd hon.

Eitemau wedi'u Llwytho i Lawr: