MANYLION
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd, LL57 2LN
  • Testun: Goruchwyliwr Canol dydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Dyddiad Dechrau: 09 January, 2023
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £10.60 - £10.60
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 14 Chwefror, 2023 12:15 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Goruchwyliwr amser cinio

Goruchwyliwr amser cinio

Ysgol Friars
cyfeiriwch at y ddogfennaeth atodedig
JOB REQUIREMENTS
Swydd goruchwyliwr amser cinio am 10 awr yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, gan weithio 11:45am-1:45pm a bydd yn ystod y tymor yn unig.

Bydd gofyn i'r ymgeiswyr llwyddiannus weithio fel rhan o dîm i sicrhau bod gan ddisgyblion amgylchedd diogel, iach a phleserus yn ystod amseroedd cinio.

Rhoddir hyfforddiant a'r gefnogaeth llawn . Gweler y swydd ddisgrifiad am fanylion llawn.

Cyfnod ymgeisio pen agored yw hwn - gwnewch gais cyn gynted â phosibl.

Dylid dychwelyd ceisiadau wedi eu cwblhau trwy e-bost.

Yn Ysgol Friars rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff rannu'r ymrwymiad hwn, mae'r swydd hon yn destun datgelu a derbyn cyfeiriadau boddhaol gan DBS.