MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Cynorthwy-ydd Addysgu
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £12,312 - £12,536
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 02 Rhagfyr, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2 - Ysgol Garreglefn

Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2 - Ysgol Garreglefn

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Garreglefn

Cyflog: £12,312 - £12,536 y flwyddyn

Oriau: 25 awr yr wythnos (39 wythnos yr flwyddyn)

Cytundeb: Dros Dro

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Garreglefn, Amlwch, Ynys Mon, LL68 0PH

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 02 Rhagfyr, 2022