MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni, Isle of Anglesey, LL77 7HY
  • Testun: Asesydd
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 05 Rhagfyr, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

ASESWR DYSGU YN Y GWEITHLE – GWAITH COED

Grwp Llandrillo Menai
Am ffurflen gais a mwy o fanylion ewch i :-https://www.gllm.ac.uk/jobs
PWRPAS Y SWYDD:

Yn atebol i'r Rheolwr Maes Rhaglen Adeiladu. Gweithio fel aelod o'r tîm Gwaith Coed i gefnogi ac asesu gwaith ymarferol a phortffolio dysgwyr er mwyn iddynt gyflawni eu cymhwyster CGC.

Mae'r swydd yn ymwneud â gweithio gyda dysgwyr yn bennaf o fewn y gweithle a sicrhau bod y cyfarwyddo a'r asesu o safon gyson uchel. Mae'r swydd yn golygu teithio i wahanol weithleoedd i gwrdd â dysgwyr/cyflogwyr. Rôl aseswr yw arsylwi prentisiaid yn cyflawni amrywiaeth o swyddi plastro yn y gweithle a sicrhau bod y gwaith a wneir gan y prentis yn bodloni safonau diwydiannol/proffesiynol.

Bydd rhywfaint o waith asesu hefyd o fewn y coleg yn dibynnu ar strwythur y rhaglen hyfforddi.

Trwy gytundeb â'r Rheolwr Maes Rhaglen gellir gofyn i'r Aseswr ddarparu hyfforddiant a chyfarwyddyd i grwpiau o ddysgwyr sy'n cyflawni gweithgareddau ymarferol yn ogystal ag asesiad o'u gwaith ymarferol a phortffolio.JOB REQUIREMENTS
Gweler isod...