MANYLION
  • Lleoliad: Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4HZ
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Salary Range: £18.50 - £28.60
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 02 Rhagfyr, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

DARLITHYDD YM MAES ASTUDIAETHAU BYDDARDOD

DARLITHYDD YM MAES ASTUDIAETHAU BYDDARDOD

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i :- https://www.gllm.ac.uk/jobs
DYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU

Addysgu Astudiaethau Byddardod ar draws ystod o alluoedd yn dibynnu ar gymhwyster a phrofiad y tiwtor. Gall hyn fod ym maes Addysg Uwch, Addysg Bellach a/neu mewn ysgolion ar ffurf unedau'n gysylltiedig ag Iaith Arwyddion Prydain (BSL) neu Astudiaethau Byddardod


JOB REQUIREMENTS
See below