MANYLION
  • Lleoliad: Pembroke, Pembrokeshire, SA71 4RL
  • Testun: Goruchwyliwr Arholiad Hŷn
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £20,258 - £20,258
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 04 Rhagfyr, 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Goruchwylwyr Arholiadau Achlysurol - Ysgol Harri Tudur

Goruchwylwyr Arholiadau Achlysurol - Ysgol Harri Tudur

Ysgol Harri Tudur
Hoffem benodi goruchwylwyr arholiadau i oruchwylio arholiadau mewnol ac allanol ar gyfnodau trwy gydol y flwyddyn.

Mae gofyn i oruchwylwyr oruchwylio cyfnodau arholi Mewnol ac Allanol, yn ol y galw. Cynnal arholiadau allanol yn ol cyfarwyddyd y Swyddog Arholiadau i fyfyrwyr, gan sicrhau y glynir yn gaeth at ofynion rheoliadau'r Cyd-gyngor Cymwysterau ar gyfer cynnal arholiadau.

Cynhelir arholiadau yn ystod mis Rhagfyr, Ionawr, Mai, Mehefin a Gorffennaf ac mae'n hanfodol eich bod ar gael yn ystod y misoedd hyn

Bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu.

Dyddiad cau: 4 Rhagfyr 2022

 Gwnewch gais trwy'r ddolen ganlynol -

https://jobs.pembrokeshire.gov.uk/tlive_webrecruitment/wrd/run/ETREC107GF.open?VACANCY_ID%3d372117LcEJ%1BU&WVID=7472197Xwc&LANG=CYM