MANYLION
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd, LL57 2TP
  • Testun: Cynghorydd Cyswllt ar gyfer Addysg Grefyddol / a chefnogaeth i SACRE
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £11,758 - £13,966
  • Iaith: Cymraeg

This job application date has now expired.

CYNGHORWR MYFYRWYR

CYNGHORWR MYFYRWYR

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i https://www.gllm.ac.uk/jobs

Pwrpas y Swydd

Darparu gwasanaeth cynghori a chefnogi effeithiol, effeithlon a chyfeillgar i ddarpar fyfyrwyr a dysgwyr sy'n astudio yng Ngholeg Menai. Bydd y dyletswyddau'n cynnwys gweithio wrth ddesg gymorth gan gynorthwyo dysgwyr sydd mewn perygl o ymddieithrio, darparu cymorth a'u cyfeirio fel y bo briodol, darparu gwybodaeth ac arweiniad ar amrediad o ddarpariaethau a gwasanaethau ariannol i fyfyrwyr, gweinyddu cronfeydd cyllid myfyrwyr, derbyn a chofnodi ceisiadau gan fyfyrwyr am wasanaethau ariannol, mewnbynnu a chadw cofnodion o ddata.
Byddwch yn gallu dangos bod gennych brofiad o weithio mewn swydd sy'n canolbwyntio ar gwsmeriaid a bydd arnoch angen sgiliau TG da. Mae'n hanfodol fod gennych sgiliau gwasanaethu cwsmeriaid a chyfathrebu o'r radd flaenaf. Mae'r gallu i fod yn hyblyg a gweithio mewn amgylchedd deinamig yn hanfodol.JOB REQUIREMENTS
Gweler isod