MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Pennaeth
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £52,302 - £60,624
  • Iaith: Dwyieithog

This job application date has now expired.

Pennaeth

Pennaeth

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Esceifiog

Cyflog: £52,302 - £60,624 y flwyddyn

Oriau: Llawn amser

Cytundeb: Parhaol

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Mae gwybodaeth bellach ar gael drwy cysylltu a Mr Owen Davies Uwch Rheolwr Cynradd: 01248 752947 neu OwenDavies@ynysmon.llyw.cymru

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Mrs Carol Snowden: CarolSnowden@ynysmon.llyw.cymru neu i'w postio i'r Gwasanaeth Dysgu, Cyngor Sir Ynys Mon, Llangefni, Ynys Mon, LL77 7TW

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 25 Tachwedd, 2022