MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Cymorth
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £7,739 - £7,739
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 25 Tachwedd, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Swyddog Cefnogi Ysgol - Lefel 1

Swyddog Cefnogi Ysgol - Lefel 1

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Llandegfan

Cyflog: £7,739 y flwyddyn

Oriau: 16 awr yr wythnos - hyblyg i drafod oriau ychwanegol gyda'r ymgeiswyr

Cytundeb: Parhaol

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Llandegfan, Porthawethwy, Ynys Mon, LL59 5UW

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 25 Tachwedd, 2022