MANYLION
  • Lleoliad: Bridgend, Bridgend, CF32 9PW
  • Testun: Gweinyddwr
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £18,525 - £19,000
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 31 Hydref, 2022 8:14 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Gweinyddwr Arholiadau

Gweinyddwr Arholiadau

TSW Hyfforddiant
Mae TSW Training Limited yn ddarparwr Dysgu Seiliedig ar Waith sydd wedi'i leoli ym Mhen-y-bont ar Ogwr sy'n cyflwyno prentisiaethau ledled de Cymru. Rydym ar hyn o bryd yn ceisio recriwtio Gweinyddwr Arholiadau i reoli'r gwaith o weinyddu arholiadau ac asesiadau wedi'u rheoli.

Dyletswyddau a chyfrifoldebau allweddol:

1. Cysylltu â thimau cyflenwi i gydlynu gweinyddiaeth arholiadau
2. Parhau'n gyfoes â gofynion y corff dyfarnu a gofynion JCQ
3. Trefnu arholiadau a lleoliadau asesu pan fo angen
4. Dogfennau asesu rhyddhau yn unol â gweithdrefnau mewnol
5. Rhoi cymorth asesu arholiadau a rheoledig i dimau cyflenwi
6. Undertake invigilation of examinations and controlled assessments in line with internal and awarding body requirements
7. Maintain internal examination and controlled assessment records
8. Maintain invigilation records in line with internal procedures and awarding body requirements
9. Follow all internal quality assurance requirements
10. Fully comply with data protection requirements
JOB REQUIREMENTS
Addysg:

TGAU neu gyfatebol (preferred)
Profiad:

Gweinyddiaeth: 2 flynedd (ffafrio)