MANYLION
  • Lleoliad: Llanelli, Carmarthenshire, SA14 7HP
  • Testun: Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Dyddiad Dechrau: 06 September, 2021
  • Dyddiad Gorffen: 31 March, 2022
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £10.00 - £15.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 30 Mehefin , 2021 5:30 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Boreau yn unig ar gyfer Ysgol Gynradd Ganolig Gymraeg yng Ngorllewin Sir Gaerfyrddin Medi – Mawrth

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu Boreau yn unig ar gyfer Ysgol Gynradd Ganolig Gymraeg yng Ngorllewin Sir Gaerfyrddin Medi – Mawrth

CyfleDysgu
Mae swydd wag wedi codi i Gynorthwyydd Cymorth Dysgu brwdfrydig, llawn cymhelliant sy'n angerddol am ddysgu plant ifanc i weithio mewn Ysgol Gynradd yng Ngorllewin Sir Gaerfyrddin.
JOB REQUIREMENTS
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn:

• Arddangos sgiliau rhyngbersonol da wrth gyfathrebu â staff, plant a rhieni.
• Arddangos sgiliau trefnu rhagorol.
• Dangos gallu i ddangos hyblygrwydd wrth weithio gydag eraill.
• Dangos gallu i weithio'n effeithiol fel rhan o dîm.
• Meddu ar agwedd gadarnhaol, weithgar a bod yn barod i fynd yr ail filltir honno.
• Yn gallu myfyrio ar ymarfer eich hun.
• Byddwch yn barod i gymryd rhan lawn ym mywyd yr ysgol.
Dylid anfon llythyrau cais wedi'u cwblhau a CV at info@introteach.co.uk
www.introteach.co.uk