MANYLION
  • Lleoliad: Dolgellau, Gwynedd, LL40 2SW
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £27,381 - £42,325
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 07 Hydref, 2022 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
DARLITHYDD GOSOD BRICS

DARLITHYDD GOSOD BRICS

Grwp Llandrillo Menai
Am wydodaeth bellach a ffurflen gais ewch i.....https://www.gllm.ac.uk/jobs

PWRPAS Y SWYDD

Rôl darlithydd mewn Gosod Brics yw trefnu a chyflwyno sesiynau theori yn yr ystafell ddosbarth mewn gosod brics i lefel 3 a phynciau ychwanegol cysylltiedig. Mae'r rôl hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus addysgu ymarferol mewn lleoliad gweithdy o bryd i'w gilydd a chynnal asesiad o waith dysgwyr, gallai hyn olygu mynd allan i'r gweithle i gynnal asesiad. Bydd darlithwyr hefyd yn cysylltu â'r Sefydliad Dyfarnu (City & Guilds) ac yn sicrhau bod ansawdd gwaith dysgwyr yn cael ei gynnal drwy weithgareddau sicrhau ansawdd mewnol.

Mae'r rôl hefyd yn cynnwys arweinyddiaeth o fewn y tîm, fel bod aseswyr a hyfforddwyr yn gweithio ar yr un pynciau yn y gweithdy ag sy'n cael eu haddysgu mewn sesiynau theori.

Yn ogystal â hyn, bydd angen cynnal sesiynau tiwtorial grŵp ac un i un rheolaidd i sicrhau bod pob dysgwr ar y trywydd iawn ac i gyfoethogi eu hamser yn y coleg. Bydd darparu cyfleoedd i ddysgwyr gymryd rhan yng nghystadlaethau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru, World Skills, ac Urdd y Gosodwyr Brics hefyd yn rhan o’r rôl.


JOB REQUIREMENTS
Gweler isod...