MANYLION
  • Lleoliad: Dolgellau, Gwynedd, LL40 2SW
  • Testun: Gofalwr
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £19,679.00 - £19,679.00
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 07 Hydref, 2022 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
GOFALWR (SAFLEOEDD DWYREINIOL)

GOFALWR (SAFLEOEDD DWYREINIOL)

Grwp Llandrillo Menai
Am ffurflen gais a gwybodaeth pellach ewch i https://www.gllm.ac.uk/jobs

TROSOLWG:

Mae’r swyddi gofalu yn bwysig i weithrediad y Coleg, ac o’r herwydd, mae’r gofalwyr yn aelodau o’r Tîm Ystadau sy’n cydweithio’n agos bob amser i hwyluso gwaith y Coleg.

JOB REQUIREMENTS
https://www.gllm.ac.uk/jobs