MANYLION
  • Lleoliad: Glynllifon, Gwynedd, LL54 5DU
  • Testun: Swyddog Ymgysylltu a Lles
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £21,806 - £23,733
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 03 Hydref, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

SWYDDOG LLES HYD AT GORFFENNAF 2023

SWYDDOG LLES HYD AT GORFFENNAF 2023

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth pellach a ffurflen gais ewch i: https://www.gllm.ac.uk/jobs

Pwrpas y Swydd

Sicrhau parhad amgylchedd dysgu cynhwysol drwy ddarparu cefnogaeth i ddysgwyr, gan gynnig gwasanaeth proffesiynol; cefnogaeth ym maes lles; gwybodaeth, cyngor ac arweiniad ar faterion sy'n ymwneud â lles emosiynol, corfforol a rhywiol. Mae'r gefnogaeth hon yn cynnwys cydweithio'n agos ag aelodau eraill o'r Gwasanaethau i Ddysgwyr, tiwtoriaid a thiwtoriaid personol ac asiantaethau allanol er mwyn cefnogi dysgwyr sydd mewn perygl o droi eu cefnau ar addysg.

JOB REQUIREMENTS
Gweler y swydd ddisgrifiad