MANYLION
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd, LL57 2TP
  • Testun: Gweinyddwr
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £30,317 - £32,328
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 07 Hydref, 2022 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
SWYDDOG DATBLYGU SYSTEMAU ADNODDAU DYNOL & CYFLOGRES A SYSTEMAU GWYBODAETH REOLI

SWYDDOG DATBLYGU SYSTEMAU ADNODDAU DYNOL & CYFLOGRES A SYSTEMAU GWYBODAETH REOLI

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i : https://www.gllm.ac.uk/cy/jobs

"Grŵp Llandrillo Menai yw'r Coleg mwyaf yng Nghymru ac mae ganddo 1,500 o staff yn gweithio ledled Gogledd Cymru. Mae Grŵp Llandrillo Menai'n chwilio am Swyddog Datblygu Systemau Cyflogres a Systemau Gwybodaeth Reoli ym maes AD. Bydd y swyddog hwn yn gyfrifol am weinyddu a chynnal a chadw'r systemau ac am eu datblygu'n barhaus i fodloni anghenion dynamig y Grŵp. Rhan hanfodol o'r swydd fydd datblygu'r Wybodaeth Reoli sy'n deillio o'r systemau hyn gan gyflwyno data allweddol i gefnogi penderfyniadau rheolaethol ar draws y Grŵp. Mae hwn yn gyfle gwych i Weinyddwr Systemau profiadol. Os oes gennych ddiddordeb mewn Systemau, profiad o weithio ym maes AD a Chyflogres ynghyd ag awydd i ddatblygu'ch gyrfa, cysylltwch â ni i drafod y cyfle unigryw hwn ymhellach."
JOB REQUIREMENTS
Gweler isod