MANYLION
  • Lleoliad: HAVERFORDWEST, Pembrokeshire, SA61 1SZ
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Gorffen: 31 July, 2022
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £18,666 - £21,189
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 20 Mehefin , 2021 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Swyddog Hwb (Rygbi)

Swyddog Hwb (Rygbi)

Coleg Sir Benfro
Mae Coleg Sir Benfro am benodi Swyddog Hwb Rygbi i weithio mewn partneriaeth ag Ysgol Bro Gwaun, gyda chymorth cyllid Undeb Rygbi Cymru (URC). Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyflogai i'r Coleg.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu ceisiadau yn benodol gan: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau/Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi.
JOB REQUIREMENTS
Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.