MANYLION
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd, LL57 2TP
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £18.50 - £28.60
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 27 Medi, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

DARLITHYDD MEWN RHIFEDD A LLYTHRENNEDD, RHAN AMSER A DELIR WRTH YR AWR

DARLITHYDD MEWN RHIFEDD A LLYTHRENNEDD, RHAN AMSER A DELIR WRTH YR AWR

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach ffurflen gais ewch i https://www.gllm.ac.uk/cy/jobs
JOB REQUIREMENTS
Gweler isod