MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni, Isle of Anglesey, LL77 7HY
  • Testun: Arlwyo/Lletygarwch
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £24,352 - £26,425
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 27 Medi, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

TECHNOLEGYDD BWYD CYNORTHWYOL, Cytundeb cyfnod Penodol, Mehefin 2023 (i'w adolygu)

TECHNOLEGYDD BWYD CYNORTHWYOL, Cytundeb cyfnod Penodol, Mehefin 2023 (i'w adolygu)

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i https://www.gllm.ac.uk/jobs

Pwrpas y Swydd
Yn adrodd i'r Rheolwr Technegol. Bydd deiliad y swydd yn cefnogi datblygiad gwasanaethau er mwyn bodloni gofynion cyflogwyr a dysgwyr yn y sector bwyd a diod.
O ddydd i ddydd, bydd gofyn i ddeiliad y swydd weithredu'r offer prosesu a'r peiriannau a leolwyd o fewn y GTB er mwyn cefnogi cleientiaid (D.S. Bydd y rôl yn canolbwyntio ar brosesu cynnyrch llaeth)

JOB REQUIREMENTS
Gweler y swydd ddisgrifiad / Manyleb person ynghlwm