MANYLION
  • Lleoliad: Gorseinon, Swansea, SA4 6RD
  • Testun: Peirianneg
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £21,506 - £42,326
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 10 Awst, 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Darlithydd mewn Peirianneg Fecanyddol (Gorseinon and Tycoch)

Darlithydd mewn Peirianneg Fecanyddol (Gorseinon and Tycoch)

Coleg Gwyr Abertawe
Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn profiadol, dawnus a brwdfrydig addysgu Peirianneg Fecanyddol, lefel 2-6. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol radd, gradd uwch a phrofiad o addysgu ystod eang o bynciau’n ymwneud â Pheirianneg a Mathemateg mewn amgylchedd ôl-16. Mae meddu ar wybodaeth am MATLAB a CAD yn fuddiol. Byddai meddu ar gymhwyster addysgu yn fanteisiol.

Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn datblygu ac yn rhoi ar waith nifer o strategaethau addysgu, dysgu ac asesu, ac yn monitro cynnydd dysgwyr a darparu adborth cadarnhaol trwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae sicrhau rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu yn flaenoriaeth i’r Coleg a bydd disgwyl i chi gyfrannu’n llawn ar gyfarfodydd tîm, a chael effaith gadarnhaol ar ansawdd cyffredinol y maes dysgu.

Fel cyfathrebydd hyderus, byddwch yn hyderus ac yn gallu ymgysylltu, ysbrydoli a herio pob dysgwr i gyflawni ei botensial llawn. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau cadarn a byddwch yn barod i weithio’n hyblyg.

Dyma gyfle gwych i ymgeisydd o’r radd flaenaf ymuno ag adran uchel ei pharch ac i weithio mewn Coleg sydd ag enw gwych am ganlyniadau llwyddiannus.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Cyflog: £21,506 - £42,326 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.