MANYLION
  • Lleoliad: Cardiff, Cardiff, CF11 9LJ
  • Testun: Cynorthwyydd Cymorth Dysgu
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Dyddiad Dechrau: 06 September, 2021
  • Dyddiad Gorffen: 18 March, 2022
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £10.00 - £15.00
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 30 Mehefin , 2021 5:30 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Dau Gynorthwyydd Dysgu Llawn Amser gyda phrofiad ADY yng Nghaerdydd

Dau Gynorthwyydd Dysgu Llawn Amser gyda phrofiad ADY yng Nghaerdydd

CyfleDysgu
Dau Gynorthwyydd Cymorth Dysgu Llawn Amser gyda phrofiad ADY hir ac estynedig
Gofynnir i’r ymgeiswyr llwyddiannus ddechrau ym mis Medi 2021 a gweithio tan ddiwedd Mawrth 2022 mewn Meithrinfa Ysgol Gynradd yng Nghaerdydd

Mae Ysgol Gynradd yng Nghaerdydd yn chwilio am ddau gynorthwyydd addysgu brwd ac ymroddedig i weithio 1: 1 gyda phlant sydd â gofynion addysgol arbennig fel A.S.D.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio ochr yn ochr ag athrawon dosbarth i ddarparu cefnogaeth 1: 1.
Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn :
• Hyrwyddo cynhwysiant a derbyniad pob plentyn.
• Sefydlu perthnasoedd da gyda phlant, gan fod yn ymwybodol o’u anghenion unigol ac ymateb yn briodol iddynt.
• Meddu ar brofiad ADY hir ac estynedig
• Sicrhau bod gan bob disgybl fynediad cyfartal i gyfleoedd i ddysgu a datblygu.
• Cyfrannu at ethos a nodau cyffredinol yr ysgol.

Dylid anfon llythyrau cais wedi'u cwblhau a CV at info@introteach.co.uk
www.introteach.co.uk