MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni, Isle of Anglesey, LL77 7HY
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £18.50 - £28.60
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 25 Awst, 2022 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
DARLITHYDD - GOFAL, DATBLYGIAD AC ADDYSG PLANT, RHAN AMSER, TAL YR AWR

DARLITHYDD - GOFAL, DATBLYGIAD AC ADDYSG PLANT, RHAN AMSER, TAL YR AWR

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i: https://www.gllm.ac.uk/jobs

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â thîm hyblyg a deinamig, mewn addysgu ar flaen y gad mewn addysg I a GC? Gallech fod wedi gwasanaethu yn y GIG, Gofal iechyd / Gofal Cymdeithasol / Tai / Gwasanaethau Plant neu wedi gweithio'n agos gyda'r sector gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol mewn rhyw rôl, megis ymchwil / cydweithredu / partneriaeth. Byddem yn croesawu ceisiadau gennych os ydych wedi gwasanaethu yn y sector A/NEU wedi gweithio'n agos gyda'r sector hwn.

JOB REQUIREMENTS
Gweler y swydd ddisgriifad ynghlwm