MANYLION
  • Lleoliad: Torfaen, Torfaen, NP4 6YB
  • Testun: Mathemateg
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Dyddiad Dechrau: 06 September, 2021
  • Dyddiad Gorffen: 23 December, 2021
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £27,018 - £37,719
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 30 Mehefin , 2021 12:30 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Athro Mathemateg

Athro Mathemateg

Equal Talent Partners (Equal Education Recruitment)
Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Athro Mathemateg ar gyfer ysgol yn Torfaen i ddechrau o fis Medi 2021. Mae hon yn rôl barhaol. Anogir Athrawon Newydd Gymhwyso ac athrawon profiadol i ymgeisio.

Fel Athro Mathemateg, bydd gofyn i chi:

1. Addysgu disgyblion o bob gallu yn unol â chwricwlwm arloesol yr ysgol i safon uchel a chydag ymrwymiad a brwdfrydedd
2. Cadw gofnod o ddatblygiad disgyblion ynghyd â gofynion asesu disgyblion eraill

Hanfodol:

1. TAR mewn Mathemateg neu bwnc perthnasol / cysylltiedig arall
2. Gradd israddedig yn cynnwys astudiaethau o Fathemateg

Rydym yn awyddus iawn i glywed gan unigolion sydd â diddordeb yn y rôl hon a rolau eraill sydd ar gael gennym. Rydym ni yma i gefnogi chi trwy gydol eich dilyniant gyrfaol.

Mae Equal Talent Partners yn ddarparwr recriwtio a hyfforddi addysg blaenllaw, a argymhellir i bob ysgol a gweithiwr proffesiynol addysgu yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru. Wedi'i sefydlu yn 2011, rydym yn recriwtio gweithwyr proffesiynol addysgu, gweinyddol, cymorth ac arweinyddiaeth ar gyfer dros 100 o ysgolion ledled Cymru. Dros y 10 mlynedd diwethaf, rydym wedi gosod dros 1,300 o weithwyr proffesiynol addysgu mewn rolau ledled Cymru, gan gefnogi eu datblygiad proffesiynol trwy ddarparu cyfleoedd hyfforddi parhaus.

Rydym wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr moesegol a thalu gweithwyr proffesiynol addysgu'n deg yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru ar gyfer holl staff addysgu. Mae cyflog yn dibynnu ar brofiad ac hyd y contract.

Rydym yn darparu:

1. Cyfraddau tâl rhagorol
2. Cyfleoedd tymor hir a chyfleoedd parhaol
3. Gwasanaeth proffesiynol a phersonol ar gyfer holl aelodau'r tîm
4. Proses gofrestru ar-lein esmwyth a hawdd
5. Cyfleoedd hyfforddi am ddim rheolaidd

Cysylltwch â ni heddiw! Gwnewch gais trwy Addysgwyr Cymru neu ffoniwch 01554 777749.

Math o Swyddi: Contract llawn amser, tymor hir, dros dro

Cyflog: £27,018.00-£ 37,319.00 y flwyddyn