MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni, Isle of Anglesey, LL77 7HY
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £13,319 - £20,591
  • Iaith: Dwyieithog

This job application date has now expired.

DARLITHYDD - GOSODIAD TRYDANOL/YNNI ADNEWYDD

DARLITHYDD - GOSODIAD TRYDANOL/YNNI ADNEWYDD

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffuflen gais ewch i: https://www.gllm.ac.uk/jobs

PWRPAS Y SWYDD

Rôl Darlithydd mewn Gosod Trydanol ac Ynni Adnewyddadwy yw trefnu a chyflwyno sesiynau theori yn yr ystafell ddosbarth yn unol â safonau Trydanol ac MCS a phynciau ychwanegol cysylltiedig.

Mae'r rôl hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus addysgu ymarferol weithiau mewn lleoliad gweithdy a chynnal asesiad o waith dysgwyr, i'r darlithydd, gallai hyn olygu mynd allan i'r gweithle i wneud asesiad. Bydd darlithwyr hefyd yn cysylltu â'r Sefydliad Dyfarnu ac yn sicrhau bod ansawdd gwaith dysgwyr yn cael ei gynnal.

TROSOLWG
Mae CIST yn ganolfan hyfforddi gyda chyfleusterau pwrpasol yn Llangefni, yn cynnig portffolio cynyddol heb ei ail o gyrsiau mewn sgiliau adeiladwaith traddodiadol a digidol, a ddarperir mewn cydweithrediad ag ystod o bartneriaid diwydiannol cydnabyddedig.JOB REQUIREMENTS
Gweler y swydd ddisgrifiad isod