MANYLION
  • Lleoliad: Dolgellau, Gwynedd, LL40 2SW
  • Testun: Gweithiwr Cymorth Dysgu
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Salary Range: £14,862 - £15,915
  • Iaith: Dwyieithog

This job application date has now expired.

MENTOR LLWYDDIANT DYSGWYR, RHAN AMSER, TYMOR YN UNIG

MENTOR LLWYDDIANT DYSGWYR, RHAN AMSER, TYMOR YN UNIG

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i : https://www.gllm.ac.uk/jobs

• Ydych chi yn hoffi gweld pobl ifanc yn llwyddo?
• Oes gennych chi y sgiliau i gael y gorau allan o bobl ifanc?
• Ydych chi’n berson agored; hwyliog a phenderfynol?
• Ydych chi yn hoffi gweithio a helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial?

............Os ydych yn ateb yr uchod yn gadarnhaol ac yn awyddus i wneud gwahaniaeth i fywydau a dyfodol pobl ifanc yna mae’r swydd hon yn ddelfrydol ar eich cyfer chi. Byddwch yn gweithio gyda thîm o staff ymroddedig eraill i sicrhau cyfleon a chefnogaeth deilwng i ddysgwyr.

PWRPAS Y SWYDD
Mae Grŵp Llandrillo Menai yn peilota swyddogaeth newydd sef Mentor Llwyddiant Dysgwyr(MLlD). Bydd deiliaid y swyddi hyn yn cefnogi ein dysgwyr llawn amser i uchafu eu presenoldeb yn y coleg, canolbwyntio a chyflawni eu nodau addysgiadol.

Bydd y MLlD yn cael eu rheoli yn uniongyrchol gan Reolwyr Maes Rhaglen ac fe fyddant yn cefnogi tiwtoriaid personol i ddelio gyda’r materion dysgwyr canlynol:

• Diffyg Presenoldeb
• Ymddygiad annerbyniol
• Methiant i gwblhau gwaith colegolJOB REQUIREMENTS
Am fwy o wybodaeth gweler y swydd ddisgrifiad ynghlwm