MANYLION
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd, LL57 2TP
  • Testun: Gweinyddwr
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £21,806 - £23,733
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 19 Awst, 2022 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
ARCHWILIO A CHYDYMFFURFIO DYSGU SEILIEDIG AR WAITH

ARCHWILIO A CHYDYMFFURFIO DYSGU SEILIEDIG AR WAITH

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i : https://www.gllm.ac.uk/jobs

PRIF BWRPAS:

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am archwilio'r broses o gofrestru dysgwyr a data'n ymwneud â dysgwyr a chyn-ddysgwyr er mwyn sicrhau bod y Grŵp yn cydymffurfio â Manyleb y Rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith a Chanllawiau WEFO. Bydd hyn yn sicrhau bod data a drosglwyddir i asiantaethau allanol ac a gyflwynir mewn adroddiadau mewnol yn gywir, a bod gofynion archwiliadau allanol yn cael eu bodloni. Bydd hefyd yn cynorthwyo'r broses o wneud penderfyniadau rheoli.

Bydd deiliad y swydd yn cefnogi'r tîm i sicrhau cydymffurfiaeth yr uned o ddydd i ddydd i fodloni anghenion archwilio mewnol ac allanol.

JOB REQUIREMENTS
Gweler y swydd ddisgrifiad ynghlwm