MANYLION
  • Lleoliad: Bangor, Gwynedd, LL57 2TP
  • Testun: Gweinyddwr
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £19,129 - £21,395
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 23 Awst, 2022 12:00 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL (Cylfe am Brentisiaeth)

CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL (Cylfe am Brentisiaeth)

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i : https://www.gllm.ac.uk/jobs

PRIF BWRPAS:

Mae Cynorthwyydd Gweinyddol y rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith dan Brentisiaeth yn gyfrifol am weinyddu'r broses o gofrestru dysgwyr a data'n ymwneud â dysgwyr a chyn-ddysgwyr er mwyn darparu System Gwybodaeth Reoli gywir ac effeithiol i'r rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith ledled y Grŵp. Bydd hyn yn sicrhau bod data a drosglwyddir i asiantaethau allanol ac a gyflwynir mewn adroddiadau mewnol yn gywir, a bod gofynion archwiliadau allanol yn cael eu bodloni. Bydd hefyd yn cynorthwyo'r broses o wneud penderfyniadau rheoli.

Bydd gofyn i'r prentis gyflawni gwaith fframwaith Prentisiaeth Gweinyddu Busnes o fewn y terfynau amser y cytunwyd arnynt.

JOB REQUIREMENTS
Gweler y swydd ddisgrifiad ynghlwm