MANYLION
  • Lleoliad: Cardiff, Cardiff, CF14 5GL
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: gweithio hyblyg
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £13.00 - £16.00
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 31 Rhagfyr, 2022 10:56 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu (Siarad Cymraeg), Caerdydd

Cynorthwyydd Cymorth Dysgu (Siarad Cymraeg), Caerdydd

New Directions Education
Mae New Directions yn edrych i recriwtio Cynorthwyydd Cymorth Dysgu sy’n siarad Cymraeg i weithio mewn llond llaw o ysgolion cynradd uchel eu parch a chyfeillgar yng Nghaerdydd.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hyblyg, yn angerddol ac yn gyfeillgar wrth fabwysiadu agwedd positif. Mae’r ysgolion yn chwilio am unigolion llawn cymhelliant a fydd yn ymgymryd â thasgau gan ddefnyddio eu menter eu hunain ac yn gallu troi eu llaw at heriau amrywiol.
Mae profiad o weithio gyda phlant oed ysgol gynradd yn hanfodol; fodd bynnag, gallai hyn fod ar sail gwirfoddoli neu gyflogaeth ac nid o reidrwydd mewn amgylchedd ystaafell ddosbarth.
Bydd yr ymgeisydd delfrydol hefyd:
• Meddu ar sgiliau cyfathrebu cryf
• Mabwysiadu dull cefnogol
• Meddu ar sgiliau llythrennedd a rhifedd da
• Yn amyneddgar
• Bod ag angerdd am Addysg