MANYLION
  • Lleoliad: Cardiff, Cardiff, CF14 5GL
  • Testun: Cynorthwyydd Gweinyddol
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £10.20 - £11.00
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 09 Gorffennaf, 2021 10:52 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Gweinyddwr Ysgol, Caerdydd

Gweinyddwr Ysgol, Caerdydd

New Directions Education
Mae New Directions Addysg am benodi Gweinyddwr Ysgol profiadol, i ddarparu cefnogaeth dro dro i ysgolion cynradd yng Nghaerdydd.
Mae ein cleientiaid yn chwilio am unigolion gweithgar, dibynadwy a phroffesiynol sydd â phrofiad blaenorol mewn swyddfa ysgol a dealltwriaeth ragorol o’r System Rheoli Gwybodaeth Ysgol (SIMS). Bydd profiad blaenorol o reoli cyllid ysgol hefyd yn fuddiol. Mae gweinyddwyr ysgol yn gyfrifol am oruchwylio swyddfa brysur yr ysgol a rhaid iddynt fod yn hyderus wrth weithio’n annibynnol.