MANYLION
  • Lleoliad: Conwy, Conwy, LL30 9GN
  • Testun: Chwaraeon a Hamdden
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £4.81 - £9.50
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 15 Gorffennaf, 2022 11:45 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Ffit Conwy – Prentisiaeth Lefel 2 Ymarfer Corff a Ffitrwydd

Ffit Conwy – Prentisiaeth Lefel 2 Ymarfer Corff a Ffitrwydd

Cyflawni Mwy o Hyfforddiant
Trosolwg byr:

Mae swydd Cynorthwyydd Hamdden Prentis amser llawn dwy flynedd wedi codi ar gyfer unrhyw berson brwdfrydig, bywiog a gweithgar. Mae'r swydd yn gyfle gwych i gael mynediad i, a chael sylfaen drylwyr yn y Diwydiant Hamdden. Bydd digon o gyfleoedd i ddatblygu sgiliau cyffredinol a phenodol o fewn y rhaglen datblygu staff

Bydd rôl y swydd yn cynnwys:

Prif ddyletswyddau’r swyddi yw cynorthwyo i baratoi’r cyfleusterau yn y ganolfan hamdden megis:

Achub bywyd rhaglen nofio helaeth y ganolfan (rhaid i’r ymgeisydd basio cwrs y Gymdeithas Frenhinol er Achub Bywyd yn y 3 mis cyntaf – RLSS)
Cynorthwyo ysgolion, cwsmeriaid a chlybiau chwaraeon lleol trwy godi a datgymalu offer chwaraeon yn y meysydd a ganlyn: 4g dan do, 4g awyr agored, trac athletau, canolfan tennis James Alexander Barr a chae hoci synthetig
Cynorthwyo tîm digwyddiadau Eirias yn ystod digwyddiadau cerddorol mawr, digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol a rhanbarthol, cynadleddau busnes a sioeau masnach
Gwella lles corfforol a meddyliol pobl ifanc trwy helpu i gyflwyno ystod o wersylloedd chwaraeon yn ystod gwyliau ysgol
Meini prawf hanfodol:

Sgiliau cyfathrebu da yn Saesneg
Sgiliau gofal cwsmer da
Yn gorfforol ffit
Y gallu i nofio
Nodweddion personol dymunol:

Profiad mewn cyfleuster hamdden tebyg
Sgiliau cyfathrebu da yn y Gymraeg
Achubwr Bywyd Pwll Cenedlaethol presennol yr RLSS neu gyfwerth
Cymhwyster cymorth cyntaf cyfredol
Cymwysterau hyfforddi
Cymwysterau i'w hennill:

Achubwr bywyd pwll yr RLSS
Cwrs iechyd a diogelwch gorfodol
Cwrs diogelu gorfodol
Cymwysterau sgiliau hanfodol cymru
Prentisiaeth i'w dilyn:

Ymarfer corff a ffitrwydd lefel 2.