MANYLION
  • Lleoliad: The Ridgeway, Wrexham, LL13 0SB
  • Testun:
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Wythnosol
  • Cyflog: £144.00 - £144.30
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 15 Gorffennaf, 2022 11:55 y.p
Mewngofnodwch i ymgeisio
Ysgol Deiniol – Prentis Hyfforddi Chwaraeon

Ysgol Deiniol – Prentis Hyfforddi Chwaraeon

Cyflawni Mwy o Hyfforddiant
Gweithio mewn ysgol gynradd lwyddiannus a gweithredu fel model rôl chwaraeon gwych ar gyfer ein pobl ifanc. Byddwch yn trefnu ac yn cynnal gweithgareddau diogel a phleserus amser cinio, yn cefnogi athrawon sy'n cyflwyno AG ac yn rhedeg gweithgareddau chwaraeon ar ôl ysgol.

Rydym yn chwilio am Brentis Hyfforddi Chwaraeon i ddod yn rhan o’r tîm yn ein hysgol gynradd gyfeillgar, lwyddiannus.

Rydyn ni eisiau rhywun sydd:

· Bydd yn fodel rôl chwaraeon gwych i'n plant

· Yn gallu trefnu a chynnal gweithgareddau diogel a phleserus amser chwarae ac amser cinio

· Yn gallu cefnogi ein hathrawon tra byddant yn cyflwyno gwersi Addysg Gorfforol

· Yn gallu trefnu a chynnal sesiynau chwaraeon a ffitrwydd ar ôl ysgol i blant o bob oed

· Bydd disgwyl i chi drefnu ac arwain gweithgareddau buarth chwarae i blant oed babanod ac iau yn ystod amser egwyl a chinio, gan wneud yn siŵr bod disgyblion yn ddiogel, yn hapus ac yn mwynhau datblygu sgiliau newydd.

· Bydd disgwyl i chi hefyd gefnogi ein hathrawon wrth iddynt gyflwyno gwersi Addysg Gorfforol, gan ddefnyddio eich sgiliau i helpu'r disgyblion i wella

rhinweddau personol dymunol

· Cefndir chwaraeon cryf

· Profiad o hyfforddi/gweithio gyda phlant

· Sgiliau trefnu da

· Sgiliau cyfathrebu cryf

Hyfforddiant i'w ddarparu

Mae’r Brentisiaeth yn cynnwys dysgu yn y gwaith a hyfforddiant i ffwrdd o’r gwaith sy’n arwain at gymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol.

Cymwysterau

Isafswm TGAU A*-C (neu gyfwerth) mewn Saesneg a Mathemateg

Tystysgrif Hyfforddi Lefel 2 / Cyfwerth

sgiliau llafar Cymraeg

dymunol

Sgiliau ysgrifennu Cymraeg

dymunol

Prentisiaeth i'w wneud

Lefel 2 Arwain Gweithgareddau / NVQ Lefel 3 Cefnogi AG a Chwaraeon Ysgol