MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £6,716 - £6,850
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 01 Gorffennaf, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2

Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Talwrn

Cyflog: £6,716 - £6,850 y flwyddyn

Oriau: 15 awr yr wythnos

Cytundeb: Dros dro (hyd at 31 Awst, 2023 yn y lle cyntaf)

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Talwrn, Llangefni, Ynys Mon, LL77 7TG

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 01 Gorffennaf, 2022