MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Clerc yr Ysgol
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £10.38 - £11.02
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 01 Gorffennaf, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Clerc Llywodraethwyr

Clerc Llywodraethwyr

Cyngor Sir Ynys Mon

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Llanbedrgoch

Cyflog: Graddfa 3 - £10.38 - £11.02 yr awr

Cytundeb: Parhaol

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Llanbedrgoch, Llangefni, Ynys Mon, LL76 8SX

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 01 Gorffennaf, 2022