MANYLION
  • Lleoliad: Barry, Vale of Glamorgan, CF62 8YU
  • Testun: Gweithiwr Cymorth Dysgu
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £15,684 - £16,977
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 01 Gorffennaf, 2022 11:59 y.b

This job application date has now expired.

Cynorthwywyr Dosbarth Lefel 3

Cynorthwywyr Dosbarth Lefel 3

Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg
Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg
Swyddi Cynorthwywyr Dosbarth Lefel 3
Parhaol
32.5 awr yr wythnos
I ddechrau: Medi 2022

Ydych chi’n edrych am gyfle euraidd i weithio mewn ysgol gynhwysol, cefnogol a blaengar?
Bydd y pennaeth a’r staff yn darparu cefnogaeth i’r ymgeisydd a fydd yn dangos ymroddiad o’r safon uchaf i gydweithio’n frwdfrydig gyda nhw, i gynnig y gorau posib i holl blant yr ysgol.

Rydym yn edrych am unigolion:
• sy’n ysbrydoli disgyblion
• sy’n gynnes, yn gallu dangos empathi a sydd yn ofalgar o eraill
• sy’n gadarn a theg sy’n modelu arferion da
• sy’n uchelgeisiol ac yn mwynhau gweithio mewn awyrgylch gefnogol
• sy’n gallu cyfathrebu a chyd-weithio’n wych fel rhan o gymuned glos yr ysgol
• sy’n gallu sefydlu a chynnal perthynas bositif gyda’r disgyblion, staff a rhieni

Dyddiad cau: 1/7/22 11.59am
Cyfweliadau: I’w cadarnhau gyda’r ymgeiswyr.


Os ydych yn barod i ymgymryd â’r cyfle cyffrous o ymuno gyda thîm gweithgar a hapus yn Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, cewch ffurflen gais oddi ar wefan e teach. Dylid dychwelyd y ffurflenni cais at Mr Rhys Angell Jones, Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg, Heol Colcot, Y Barri CF62 8YU erbyn y dyddiad cau.
Mae’r swydd uchod yn amodol ar Wiriad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd
Am fanylion pellach am y swydd, dylid ffonio Miss Becca Pugh ar 01446 450 280.