MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Clerc yr Ysgol
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £10.38 - £11.02
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 01 Gorffennaf, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Clerc i Gorff Llywodraethu Ysgol

Clerc i Gorff Llywodraethu Ysgol

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Beaumaris

Cyflog: £10.38 - £11.02 yr awr

Cytundeb: Parhaol

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Beaumaris, Beaumaris, Ynys Mon, LL58 8HL

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 01 Gorffennaf, 2022