MANYLION
  • Lleoliad: East Tyndall Street, Cardiff, CF24 5ET
  • Testun: Asesydd
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £24,500 - £26,000
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 12 Mehefin , 2021 12:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Asesydd Cyfryngau Digidol a Marchnata

Asesydd Cyfryngau Digidol a Marchnata

ACT
Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol ac angerddol a fydd yn cefnogi ac yn grymuso dysgwyr yn y gweithle i ennill cymwysterau perthnasol. Mae'r rôl yn cynnwys asesu a hyfforddi dysgwyr yn ein Cymwysterau Cyfryngau a'u cefnogi i gwblhau eu Sgiliau Hanfodol, tra'n sicrhau profiad ardderchog o ran taith y dysgwyr.
Gyda phrofiad galwedigaethol yn y sectorau Cyfryngau Digidol, byddwch yn cefnogi dysgwyr i wneud y canlynol...
• Defnyddio allweddeiriau ac optimeiddio
• Defnyddio offer cydweithredu ar-lein
• Defnyddio offer prosiect i gefnogi digwyddiadau
• Cyfathrebu gan ddefnyddio sianeli marchnata/gwerthu digidol
• Datblygu gwefannau
• Creu cynnwys digidol

Felly, byddwch yn gyfrifol am lwyth achosion o ddysgwyr ledled Cymru, felly rhaid i chi allu teithio. Byddwch yn adrodd i'r Rheolwr Llwybrau Busnes a Digidol.
Byddwch yn cael yr holl hyfforddiant perthnasol ar gyfer y rôl.

Yr hyn sydd gennym i’w gynnig

• Cyflog: £24,500 y flwyddyn yn codi i £26,000 y flwyddyn
• Pecyn gwyliau hael
• Cynllun pensiwn cynllun cyfrannol
• Cynllun gofal iechyd
• Buddiannau rhagorol i weithwyr
• Taliad chwyddo car yn cyfateb i £1,800 y flwyddyn
• Pecyn Holl Fuddion Dechrau o hyd at £28,000 y flwyddyn