MANYLION
  • Lleoliad: Pencoed, Bridgend, CF35 5LG
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £21,506 - £42,326
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 30 Mehefin , 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

 Darlithydd Troseddeg a delir yn ol yr awr

Darlithydd Troseddeg a delir yn ol yr awr

Coleg Penybont
Byddwch yn cynllunio, yn datblygu, yn darparu ac yn gwerthuso cynnwys cwricwlwm y rhaglenni dysgu gan ddarparu hyfforddiant rhagorol ar draws ystod o raglenni llawn a rhan-amser. Bydd gennych y gallu i addysgu ystod eang o bynciau ymarferol a theori ar draws ystod o bynciau Troseddeg.

Bydd gennych radd mewn pwnc cysylltiedig, ynghyd â thystysgrif TAR, neu byddwch yn barod i gael y cymhwyster hwn. Bydd hefyd gennych wybodaeth am gyflwyno cwricwlwm a phrosesau ansawdd.

Gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog a'r gallu i uniaethu â phoblogaeth myfyrwyr eang ac amrywiol byddwch yn frwdfrydig dros gymell pob dysgwr.