MANYLION
  • Lleoliad: Pencoed, Bridgend, CF35 5LG
  • Testun: Darlithydd
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £21,506 - £42,326
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 30 Mehefin , 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Darlithydd Peirianneg Drydanol

Darlithydd Peirianneg Drydanol

Coleg Penybont
Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol wedi derbyn addysg hyd at safon Lefel 3/4 ac yn meddu ar Dystysgrif TAR, neu byddwch yn barod i gyflawni hyn. Byddwch naill ai'n meddu ar, neu'n barod i weithio tuag at, y Dyfarniad Addysgol Galwedigaethol TAQA, neu debyg. Gyda sgiliau rhyngbersonol ardderchog a'r gallu i uniaethu â phoblogaeth eang ac amrywiol o fyfyrwyr byddwch yn frwdfrydig dros gymell pob dysgwr.

Bydd gennych hefyd ymwybyddiaeth a gwybodaeth gref o'r sector Peirianneg.