MANYLION
  • Lleoliad: Dolgellau, Gwynedd, LL40 2SW
  • Testun: Technoleg Gwybodaeth
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £19,980 - £21,395
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 30 Mehefin , 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Cynorthwyydd Systemau Gwybodaeth  (Cyfnod Mamolaeth)

Cynorthwyydd Systemau Gwybodaeth (Cyfnod Mamolaeth)

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i : https://www.gllm.ac.uk/jobs/p2

Prif Bwrpas:

Mae'r Cynorthwyydd Systemau Gwybodaeth yn gyfrifol am weinyddu cofrestru dysgwyr a data cwricwlwm er mwyn darparu System Gwybodaeth Reoli gywir ac effeithiol, traws Grŵp i sicrhau trosglwyddiad cywir o ddychweliadau data i asiantaethau allanol, adrodd data mewnol ac i hwyluso penderfyniadau rheoli.
Prif Ddyletswyddau: Cysylltu â staff, myfyrwyr ac asiantaethau allanol i gydlynu'r broses o gasglu data cywir a defnyddiol yn ymwneud â dysgwyr a'r cwricwlwm.

JOB REQUIREMENTS
Am wybodaeth bellach ac i ymgeisio ewch i https://www.gllm.ac.uk/jobs