MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni, Isle of Anglesey, LL77 7HY
  • Testun: Swyddog Cofrestru (Gweithio trwy gyfrwng Gymraeg yn hanfodol)
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £19,980 - £21,395
  • Iaith: Cymraeg
  • Dyddiad Cau: 29 Mehefin , 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

GORUCHWYLIWR NEUADD CHWARAEON, Tymor yn Unig (40 wythnos), Parhaol

GORUCHWYLIWR NEUADD CHWARAEON, Tymor yn Unig (40 wythnos), Parhaol

Grwp Llandrillo Menai
Am wybodaeth bellach a ffurflen gais ewch i : https://www.gllm.ac.uk/jobs

Pwrpas y Swydd

Yn atebol i'r Rheolwr Maes Rhaglen Adeiladu dros oruchwylio unigolion sy'n defnyddio cyfleusterau Chwaraeon ac Adeiladau Gwasanaethau Cyhoeddus (Neuadd chwaraeon ac ardaloedd cysylltiedig) Byddwch yn cyflawni gweithgareddau ymarferol yn y Neuadd ac mewn ardaloedd perthnasol eraill, yn ogystal â chyflawni gweithgareddau technegydd er mwyn sicrhau bod y lleoliad yn cael ei redeg mewn modd esmwyth a diogel.

Bydd gennych gyfrifoldeb gweithredol am bob gweithgaredd sy'n cael ei gynnal yn y Neuadd Chwaraeon a byddwch yn llywio'r gwaith o farchnata a dathlu'r amrywiaeth o gyfleoedd sydd ar gael fel rhan o'r ddarpariaeth Iechyd a Lles, gan dynnu sylw at a hyrwyddo'r cyfleoedd sydd ar gael gyda ni.

Elfen allweddol o'r rôl fydd sicrhau bod dysgwyr yn defnyddio'r cyfleusterau mewn modd priodol a diogel, cefnogi staff gyda chyfleoedd dysgu ymarferol ac asesiadau ac adnabod a chefnogi gweithgareddau technegydd mewn modd ymarferol o fewn yr adeilad Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus a lleoliadau perthnasol eraill.

JOB REQUIREMENTS
Am wybodaeth bellach ac i ymgeisio ewch i https://www.gllm.ac.uk/jobs