MANYLION
  • Lleoliad: Barry, Vale of Glamorgan, CF62 9YQ
  • Testun: Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £12.17 - £13.44
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 28 Mehefin , 2022 10:59 y.p

This job application date has now expired.

Cynorthwy-ydd Addysgu CALU

Cynorthwy-ydd Addysgu CALU

Ysgol Uwchradd Pencoedtre
Amdanom ni
Mae'n gyfnod cyffrous i ymuno ag Ysgol Uwchradd Pencoedtre wrth i ni drosglwyddo i Ysgol yr 21ain Ganrif newydd, o'r radd flaenaf, gwerth £35 miliwn. Rydym yn parhau, fel ysgol, i wneud newidiadau arloesol i barhau â'n hymgyrch i wella’r ysgol a rhoi’r cyfleoedd gorau i blant a phobl ifanc ein hysgol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm brwdfrydig, ymroddedig a chefnogol sy'n canolbwyntio ar atebion.

Am y Rôl
Cyfeirnod y swydd (i'w ddefnyddio ar y ffurflen gais): PHS-LSA4

Manylion am gyflog: Graddfa 6 PCG 14-19, £23484-£25927 Pro rata

Diwrnodau / Oriau Gwaith: 37 awr yn ystod y tymor yn unig.

Parhaol/Dros Dro: Parhaol

Disgrifiad:

Mae Ysgol Uwchradd Pencoedtre eisiau penodi CALU gweithgar ac ymroddedig i ymuno â’n hysgol brysur. Gweithio dan gyfarwyddwyd y staff addysgu / uwch aelodau o staff ac o fewn system oruchwyliaeth y cytunwyd arni i weithredu rhaglenni gwaith cytunedig gydag unigolion / grwpiau, yn y dosbarth neu’r tu allan i'r dosbarth.

Amdanat ti
Oes angen gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd?: Manwl

Angen cofrestru gyda’r CGA: Mae'n ofyniad statudol bod yn rhaid i ymgeiswyr ar gyfer y swyddi hyn gael eu cofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg cyn y gallant ddechrau gweithio mewn ysgol. Os nad ydych eisoes wedi cofrestru, mae gwybodaeth bellach, gan gynnwys sut i gofrestru, ar gael yn www.ewc.wales

Sut i wneud cais


Am wybodaeth bellach, cysylltwch â: Sheena Thomas, Office Manager,
pencoedtrehighschool@phschool.co.uk

Dychwelyd ceisiadau e-bost at: Sheena Thomas, pencoedtrehighschool@phschool.co.uk

neu ddychwelyd ceisiadau wedi'u cwblhau i: FAO Sheena Thomas,
Office Manager,
Pencoedtre High School,
Merthyr Dyfan Road,
Barry,
CF62 9YQ.