MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Athro
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £27,491 - £42,333
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 24 Mehefin , 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes Ieithoedd Tramor Modern

Athro/Athrawes Ieithoedd Tramor Modern

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Uwchradd Caergybi

Cyflog: £27,491 - £42,333 y flwyddyn + CAD2C £2,924

Oriau: Llawn Amser

Cytundeb: Parhaol

Dyddiad cychwyn: 1 Medi 2022

Gall ymgeiswyr addas derbyn lwfans Recriwtio a Chadw hael. Am fanylion pellach, cysylltwch â'r Pennaeth.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd trwy ebost i: cuffinl@hwbcymru.net

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 24 Mehefin 2022