MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Dyddiad Dechrau: 01 September, 2022
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £11,193 - £11,417
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 24 Mehefin , 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu Lefel 2

Cymhorthydd Addysgu Lefel 2

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Llanfechell

Cyflog: £11,193 – £11,417 y flwyddyn

Oriau: 25 awr yr wythnos (39 wythynos)

Cytundeb: Dros Dro

Dyddiad Cychwyn: Medi 2022

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a chofrestriad CGA.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Llanfechell, Amlwch, Ynys Môn, LL68 0SA

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 24 Mehefin, 2022