MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Athro
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £16,494 - £25,399
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 24 Mehefin , 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen a Cyfnod Allweddol 2)

Athro/Athrawes (Cyfnod Sylfaen a Cyfnod Allweddol 2)

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Y Graig

Cyflog: £16,494 - £25,399 yr flwyddyn

Oriau: 0.6 (3 diwrnod yr wythnos)

Cytundeb: Dros dro - cyfnod Mamolaeth

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Y Graig, Llangefni, Ynys Mon, LL77 7LP

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 24 Mehefin, 2022