MANYLION
  • Lleoliad: Burry Port, Carmarthenshire, SA16 0NL
  • Testun: Pennaeth
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £60,624 - £69,544
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 04 Gorffennaf, 2022 11:59 y.p

This job application date has now expired.

Pennaeth - Ysgol Parc y Tywyn

Pennaeth - Ysgol Parc y Tywyn

Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn
Mae Ysgol Parc y Tywyn yn ysgol gymunedol Gymraeg fywiog sy'n darparu ar gyfer disgyblion 3 - 11 oed.

Dymuna’r llywodraethwyr benodi ymarferwr ysbrydoledig, brwdfrydig, ymroddgar a deinamig i arwain, herio a pharhau i godi ein dyheadau a sicrhau cyfleoedd dysgu rhagorol cyson i bob disgybl.

Rydym yn chwilio am rywun sydd â:
• Gweledigaeth glir am ragoriaeth addysgol ac yn angerddol ynglŷn â gwella cyflawniadau disgyblion
• Gallu i adeiladu ar y cryfderau presennol a datblygu potensial disgyblion a staff ymhellach;
• Gallu i ysbrydoli, ysgogi ac ennyn brwdfrydedd disgyblion a staff;
• Disgwyliadau uchel o ran cynnydd, cyrhaeddiad ac ymddygiad disgyblion, gan sicrhau bod diddordebau a llesiant disgyblion wrth wraidd yr holl waith cynllunio;
• Egni i gynnal y cyfleoedd Cwricwlwm cyfoethog ac eang, wrth ymgorffori egwyddorion y Cwricwlwm i Gymru er mwyn sicrhau profiadau dysgu perthnasol iawn i bob disgybl;
• Sicrhau cyfleoedd cyfartal, tegwch a rhagoriaeth i bawb.
• Yn gyfathrebwr rhagorol sy'n gallu ymgysylltu'n effeithiol â phlant, rhieni, staff a llywodraethwyr trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg.

Mae Ysgol Parc y Tywyn wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac yn disgwyl i’r holl staff rannu’r ymrwymiad hwn.

BYDD YR YMGEISYDD LLWYDDIANNUS YN DESTUN GWIRIAD MANWL Y GWASANAETH DATGELU A GWAHARDD (DBS)

Closing Date: Monday, 4th July 2022

Letters to Shortlisted Candidates: Friday, 2nd September 2022

On-line Psychometric Tests: By Monday, 12th September 2022

Assessment Centre: Tuesday & Wednesday, 20th & 21st September 2022

Bydd angen ichi allu cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg. Gellir darparu cymorth i gyrraedd y lefel hon ar ôl penodi.

Bydd gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus gael ei gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg ar gyfer Cymru cyn cael ei benodi.