MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Gwyddoniaeth
  • Oriau: Amser llawn
  • Cytundeb: Parhaol
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £27,491 - £42,333
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 23 Mai, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes Gwyddoniaeth

Athro/Athrawes Gwyddoniaeth

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Uwchradd Bodedern

Cyflog: £27,491 - £42,333 y flwyddyn

Oriau: Llawn amser

Cytundeb: Parhaol

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Mon, LL653SU

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Llyn, 23 Mai, 2022

Mae'r ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol ar gael wrth ddilyn y dolennau isod.