MANYLION
  • Lleoliad: Y Drenewydd | Newtown , Powys, SY16 1RB
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Cyfnod penodol
  • Math o gyflog: Fesul awr
  • Cyflog: £25.84 - £25.84
  • Iaith: Saesneg
  • Dyddiad Cau: 08 Mehefin , 2022 9:00 y.b
Mewngofnodwch i ymgeisio
Tiwtoriaid yn amrywiaeth o bynciau

Tiwtoriaid yn amrywiaeth o bynciau

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Mae gennym gyfle gwych i diwtoriaid cymwys ymuno â sefydliad ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i wasanaethu poblogaeth oedolion Cymru gyda chyfleoedd ysbrydoledig sy'n newid bywyd.
Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales yn fudiad democrataidd, annibynnol a gwirfoddol, sydd wedi ymrwymo i ehangu cyfranogiad, hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol a datblygu sgiliau a darparu dysgu o'r ansawdd gorau, gan weithio ar y cyd gyda'i bartneriaid.
Rydym yn chwilio am diwtoriaid cymwys, medrus iawn i gyflwyno yn yr pynciau canlynol.

Cymhwyster Sylfaen Lefel 2 mewn Cwnsela – Gogledd Powys
Tystysgrif mewn Cwnsela CPCAB Lefel 3 – Gogledd Powys
Celf a Chrefft
Sgiliau Hanfodol Llythrennedd - Canolbarth a De Powys
Sgiliau Hanfodol Rhifedd - Canolbarth a De Powys
Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol - Canolbarth a De Powys
JOB REQUIREMENTS
I gael gwybodaeth am y gofynion ar gyfer pob maes pwnc, gweler y pecynnau cais unigol ar ein gwefan.