MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun: Athro
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £16,494 - £253,999
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 20 Mai, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol Llanfechell

Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol Llanfechell

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Llanfechell

Cyflog: £16,494 - £25,399 y flwyddyn (pro rata)

Oriau: Rhan Amser, 3 diwrnod yr wythnos

Cytundeb: Dros Dro

Dyddiad Cychwyn: Medi 2022

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a chofrestriad CGA.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Llanfechell, Amlwch, Ynys Môn, LL68 0SA

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 20 Mai 2022

Am ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol, dilynwch y dolennau isod.

https://recruitment.anglesey.gov.uk/wrl/pages/vacancy.jsf?latest=01004058
JOB REQUIREMENTS
https://recruitment.anglesey.gov.uk/wrl/pages/main.jsf?language=cy