MANYLION
  • Lleoliad: Llangefni , Isle of Anglesey, LL77 7TW
  • Testun:
  • Oriau: Rhan amser
  • Cytundeb: Dros dro
  • Math o gyflog: Blynyddol
  • Cyflog: £11,193 - £11,417
  • Iaith: Dwyieithog
  • Dyddiad Cau: 20 Mai, 2022 12:00 y.p

This job application date has now expired.

Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Llanfechell

Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Llanfechell

Cyngor Sir Ynys Mon
Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Llanfechell

Cyflog: £11,193 – £11,417 y flwyddyn

Oriau: 25 awr yr wythnos

Cytundeb: Dros dro

Dyddiad Cychwyn : Medi 2022

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a cofrestriad CGA

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Mae croeso i chi gyflwyno cais yn eich dewis iaith. Bydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg neu'n Saesneg bob amser yn cael eu trin yn gyfartal.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Llanfechell, Amlwch, Ynys Môn, LL68 0SA

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 20 Mai 2022

https://recruitment.anglesey.gov.uk/wrl/pages/main.jsf?language=cy
JOB REQUIREMENTS
https://recruitment.anglesey.gov.uk/wrl/pages/main.jsf?language=cy